fbpx
Naczepa Otwarta / Plandeka

FULDA – Plandeka lub Plandeka otwarta – System 3/1 3 / 1