fbpx

Klasy podatkowe

System fiskalny w Niemczech, różni się znacznie od polskiego. Wysokość odprowadzanego w tym państwie podatku uzależniona jest od klasy podatkowej, do której zostają przyjęci podatnicy. Poniżej znajdziecie Państwo zbiór najważniejszych informacji o systemie podatkowych obowiązującym w Niemczech:

I klasa podatkowa – (miesięczny dochód wolny od podatku to 983 €):

 • osoby niezamężne,
 • osoby rozwiedzione,
 • osoby zamężne, których małżonek przebywa poza Unią Europejską,
 • osoby owdowiałe (powyżej dwóch lat po śmierci współmałżonka)

 

II klasa podatkowa – (miesięczny dochód wolny od podatku to 1.178 € ):

 • osoby samodzielnie wychowujące dzieci

 

III klasa podatkowa – (miesięczny dochód wolny od podatku to 1.862 € ):

 • osoby w związku małżeńskim, jeśli współmałżonek przebywa w kraju Wspólnoty Europejskiej,
 • osoby owdowiałe w rok po śmierci małżonka,
 • osoby w związku małżeńskim, jeżeli małżonek jest bezrobotny lub nie należy do V klasy podatkowej w Niemczech,

 

IV klasa podatkowa – (miesięczny dochód wolny od podatku to 983 € ):

 • osoby w związku małżeńskim, jeżeli jeden z małżonków wybrał klasę IV

 

V klasa podatkowa – (miesięczny dochód wolny od podatku to 104 € ):

 • osoby, których małżonek zalicza się do III klasy podatkowej

 

VI klasa podatkowa – (miesięczny dochód wolny od podatku to 0 € ):

 • Osoby samotne i małżonkowie wykonujących więcej niż jedną pracę; ta klasa podatkowa odnosi się do drugiej pracy.

 

Rozliczenie podatków z małżonkiem mieszkającym w Polsce:

 • Jeżeli dochody małżeństwa podlegają przynajmniej w 90 % opodatkowaniu w Niemczech, to istnieje możliwość otrzymania przez pracownika III klasy podatkowej
 • O III klasę podatkową mogą się również starać małżonkowie, jeśli dochód roczny jednego z nich nie przekracza 16.708 €. III klasa jest wówczas możliwa, nawet jeśli niemieckiemu podatkowi dochodowemu podlega mniej niż 90 proc. łącznych zarobków.
 • Klasę podatkową można zmienić w niemieckim urzędzie skarbowym (Fiananzamt) po złożeniu odpowiednich dokumentów (wymagane są zaświadczenia o wysokości zarobków współmałżonka mieszkającego w Polsce)