Cysterna

Kierowca CE – Cysterna spożywcza – 3/1 3 / 1 4 / 1